<

PRZEDMIOT SZEROKIEJ DYSKUSJI

Przedmiotem szerokiej dyskusji w naszym kraju by­ły w ciągu ostatnich dwóch lat problemy oświaty. W niewystarczającej chyba mierze część uczestników tej dyskusji uwzględniała prognozy dotyczące pewnych tendencji rozwojowych w dziedzinie oświaty, występu­jących zarówno w naszym kraju, jak i w skali świator wej. A przecież niemożliwa jest rzeczowa dyskusja na temat oświaty — w równym stopniu dotyczy to i kul­tury — bez znajomości prognoz demograficznych, pro­gnoz rozwoju ekonomicznego, naukowo-technicznego — żeby wymienić tylko niektóre z dziedzin. Prognozy ta­kie, w swych wersjach wstępnych czy bardziej rozwi­niętych, istnieją już; niezbędne jest jednak uwzględnia­nie ich we wszystkich rozważaniach dotyczących per­spektyw rozwoju kraju jako całości czy wybranych dziedlzin życia.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)