<

PRZEWIDYWANIE SKUTKÓW

Ocena,w ujęciu ex ante jest pomocna przy bada­niu . przewidywanych skutków różnych wariantów ‚ funkcjonowania (projektowanych decyzji).W praktyce oceny rzeczywistej sprawności funk­cjonowania (ex post) i sprawności przewidywanej (ex ante) są ze sobą sprzężone i wzajemnie się uzupełniają. Wynika to z integralnego charakteru i ciągłości procesu funkcjonowania organizacji gospodarczej. Wprowadzo­ne tu rozróżnienie pomiędzy ocenami w obu postaciach wydaje się jednak niezbędne. Różne Jakościowe *są bo­wiem informacje powstające w wyniku dokonywania obu tych ocen, różne są też metody oceny. Cechy te mają istotne „znaczenie praktyczne.W wielkiej organizacji gospodarczej ocena spraw­ności funkcjonowania ma bardzo złożoną strukturę.

       

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)