<

REPREZENTOWANE STANOWISKO

Dalej zaś polemizować trzeba ze stanowiskiem repre­zentowanym przez niejednego badacza-empiryka, iż ba­dania naukowe nie zawsze muszą być poprzedzone wstępnymi pytaniami, w szczególności zaś tym, co się określa jako hipotezy wyjściowe. Również nie wycho­dzące z takich hipotez badanie może rzekomo okazać się pożyteczne i płodne naukowo. Zapewne fałszywość wspomnianego stanowiska jest nieraz fałszywością po­zorną,, wynikającą z tego, że przez „hipotezę’ rozu­mie się założenia wyjściowe bardzo szczegółowe i przed­stawione w jakiś sformalizowany sposób (zwłaszcza w- przypadku, gdy są one elementem jakiejś „bardziej lub mniej ogólnej teorii).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)