<

RODZAJ WYKSZTAŁCENIA

Ten rodzaj wykształcenia i te nawyki muszą być rozwijane w szczególności w związ­ku z przewidywanym wzrostem ilości czasu wolnego — kształtowanie i zaspokajanie wspomnianych zaintereso­wań powinno następować przy współpracy szkół (wszy­stkich szczebli) z instytucjami kulturalnymi.Niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej polityki przygotowania kadry, zapewniającej pełne i właściwe wykorzystywanie potencjału kulturalnej infrastruktu­ry. Przewodnictwo, swoiste „poradnictwo” w dziedzi­nie kultury nie może się ograniczać wyłącznie do okre­su szkolnego — ze względu na potrzebę ułatwiania wy­boru i kształtowania hierarchii wartości dorosłych uczestników kultury, mających do dyspozycji wielość treści kulturalnych o różnym charakterze i poziomie.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)