<

ROZWÓJ NAUKI

Tego wymaga rozwój naukowości tych ba­dań, odejście w studiach społecznych i kulturowych od eseistyki, języka felietonu, na rzecz precyzji i we- ryfikowalności sformułowań. Równocześnie jednak nie­zbędny jest swego rodzaju „przekład” wniosków wy­pływających z badań teoretycznych prowadzonych przez nauki społeczne na język zrozumiały zarówno dla działaczy, jak i dla szerokich kręgów społecznych. Tyl­ko wtedy bowiem wyniki owe będą mogły być wyko­rzystane przez politykę kulturalną i — co nie . mniej ważne — będą mogły oddziaływać na kształtowanie świadomości społecznej podmiotów aktywności kultu­ralnej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)