<

STWORZENIE NOWYCH FORM

Polityka kulturalna musi być współpartnerem dba­jącym o jak najszersze upowszechnianie wartości este­tycznych.Polityka kulturalna powinna dążyć do zacieśnienia w przyszłości wiązi pomiędzy twórcami i odbiorcami. Najbardziej właściwe formy tej więzi będą wynikać zarówno z zapotrzebowania ogólnospołecznego, jaki     z potrzeb środowisk twórczych. Instytucje kultural­ne powinny natomiast stwarzać możliwie najkorzyst­niejsze warunki w tym zakresie. Niezbędne będzie wreszcie w najbliższym okresie stworzenie nowych form instytucjonalnych zapewnia­jących ciągłe współuczestnictwo środowisk twórczych w kształtowaniu polityki kulturalnej naszego kraju.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)