<

SYSTEMATYCZNA PREZENTACJA

Oznaczałoby to systematyczną prezentację za­gadnień i dorobku prognostyki w środkach masowego komunikowania — przede wszystkim w prasie i w te­lewizji; włączenie tej problematyki do programów kur­sów prowadzonych przez różne instytucje (TWP i inne); przede wszystkim jednak wprowadzenie elementów prognozowania do programów szkół wszystkich szczebli.Może trzeba podkreślić, że nie propagujemy tutaj uczynienia „prognostami” ogółu obywateli kraju. Lecz przecież i nauczanie historii — począwszy od szkoły podstawowej — nie ma na celu kształcenia profesjonal­nych historyków. Sądzimy natomiast, że tempo prze­mian współczesnego świata — w tym szybki rozwój naszego kraju, a także wzrost komplikacji wielu zja­wisk • (kulturowych, społecznych czy ekonomicznych oraz związanych z rozwojem techniki) — powoduje, iż obok nauki historii wiedza o alternatywach przy­szłego rozwoju powinna stać się elementem powszech­nego nauczania.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)