<

SZCZEGÓLNA ROLA

Polityka kultural­na w dziedzinie tych instytucji powinna być przede Wszystkim polityką określonego regionu.Właśnie dzięki temu układowi można kulturę rozwi­jać — mimo unifikacyjnej działalności środków maso­wego komunikowania — jako zróżnicowaną: tak „pio­nowo” (tzn. w podziale na różne piętra trudności, sub­telności; nowatorstwa), jak i „poziomo” (tzn. w powią­zaniu z lokalną tradycją, lokalnymi potrzebami). Szczególna rola przypada zakładowi pracy jako śro­dowisku organizującemu aktywność kulturalną. Model (czy raczej modele — dostosowane do specyfiki lokal­nej) tej działalności wymaga szczegółowego opracowa­nia z uwzględnieniem perspektyw przemian ekonomicz­no-społecznych w naszym kraju.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)