<

SZCZEGÓLNA ROLA

Szczególna rola powinna zresztą przy­paść prognozom „samospełniającym się” oraz „samo- unicestwiającym”; pierwsze mogą skoncentrować wy­siłki wokół pewnych zadań, drugie zaś — dopomóc w uniknięciu niepożądanych alternatyw rozwoju spo­łecznego. Wszelka perspektywiczna działalność plani­styczna powinna być ściśle sprzężona z tego rodzaju pracą prognostyczną — jeśli chce się zminimalizować rozbieżności pomiędzy planem i jego realizacją, jeśli nie chce się być „zaskoczonym” przez przyszłość.Ogólnie biorąc, umiejętne wykorzystanie praktycz­ne nauk społecznych — zarówno w zakresie zapewnie­nia ogólnego ładu społecznego, jak też minimalizacji konfliktów społecznych, czy w zakresie kształtowania warunków bytowych i kulturalnych ludności — wiąże się z realnymi {choć nie zawsze łatwymi do wyliczenia w złotówkach) efektami społeczno-ekonomicznymi, a w tym i z efektami bezpośrednio produkcyjnymi (ale, oczywiście, nie tylko z nimi).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)