<

SZCZEGÓLNA TROSKA

Szczególną troską trzeba otoczyć przecież twórczość kulturalną — znacz­nie zresztą trudniejszą i do sterowania, i prognozowa­nia. Poniższe wnioski formułujemy przyjmując następu­jące ogólniejsze założenia dotyczące roli i zakresu poli­tyki kulturalnej w odniesieniu do twórczości: zadaniem jej będzie stwarzanie możliwie najkorzystniejszych wa­runków rozwoju twórczości w naszym kraju; natomiast rozstrzyganie problemów artystycznych, warsztatowych pozostawione będzie samym twórcom.Problemem najpilniejszym jest dalsza stabilizacja spoleczno-materialnych warunków twórczości — i to za­równo w odniesieniu do osobistej sytuacji twórców, jak ich potrzeb warsztatowych (czy to będą materiały nie­zbędne do wykonywania twórczości plastycznej, czy papier, poligrafia — w odniesieniu do twórczości lite­rackiej — pór. rozdział „Współczesne przemiany roli twórców: pisarze”).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)