<

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA

Z zagadnień bardziej szczegółowych warto zasygna­lizować następujące:  potrzebą powiązania instytucji kulturalnych dru­giego układu z autentycznym ruchem społeczno-kultu­ralnym, w szczególności zaś — w oparciu o dotychcza­sowe doświadczenia (eksperymentalnych powiatów) — decentralizację organizacji życia kulturalnego w ramach tych instytucji; ruch społeczno-kulturalny może i po­winien odgrywać doniosłą rolę w kształtowaniu stylu naszej kultury, przeciwdziałać unifikacji i standaryza­cji, współdecydować o wyborach treści kulturowych;zapewnienie rozwoju sieci bibliotek publicznych: księgozbiory tych bibliotek mają zasadnicze znaczenie dla zaspokajania i budzenia potrzeb czytelniczych w środowiskach z różnych względów mniej aktywnych w nabywaniu książek na własność; księgozbiory biblio­tek we wsiach i małych miastach (poniżej rangi gminy) wymagają nie tylko rozbudowy, ale wymiany i moder­nizacji oraz stałego dopływu nowości.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)