<

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

Dalszym zadaniem polityki kulturalnej będzie sprzy­janie rozwojowi szkolnictwa artystycznego (por. roz­dział „Przemiany kulturalne i rozwój oświaty”). Prze­widywać można przede wszystkim, że wymieniony po­przednio wzrost zasięgu czynnego uczestnictwa w kul­turze pociągnie za sobą zarówno wzrost zapotrzebowa­nia społecznego na sztukę, jak i wzrost liczby osób prag­nących się kształcić w szkołach artystycznych i ma­jących po temu kwalifikacje. Stworzy to znaczny na- pór na to szkolnictwo, a sprostanie temu naporowi le­żeć będzie w interesie społecznym.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)