<

SZYBKI ROZWÓJ PROGNOZOWANIA

W ro­ku 1970 Rada Ministrów podjęła uchwałę o wprowadze­niu krajowego systemu prognoz. Przykładem realiza­cji tej uchwały może być powołana przez ministra kul­tury i sztuki w roku 1971 Komisja Prognozowania, która przygotowała „Prognozę rozwoju kultury pol­skiej do 1990 r.”Dziś, w odmiennych warunkach politycznych i po pewnym okrzepnięciu zespołów prowadzących studia prognostyczne, warto zwrócić uwagę na niedostatecznie jeszcze dostrzegane pożytki płynące z prognostyki, szczególnie doniosłe — jak sądzimy — na obecnym eta­pie przemian społeczno-ekonomicznych i. kulturowych.Szybki rozwój prognozowania w naszym kraju — podobnie jak i w innych krajach socjalistycznych — rozpatrywany jest zazwyczaj z punktu widzenia jego roli w usprawnianiu sterowania gospodarką narodową, życiem społecznym kraju.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)