<

SZYBKOŚĆ PRZEMIAN

Szybkość przemian społecznych (struktury spo­łecznej czy zawodowej, struktury demograficznej, prze­mian świadomości, obyczajów itp.) powoduje szybką dezaktualizację wiedzy i doświadczeń uzyskanych przez działacza społecznego w jakimś okresie, jeżeli nie jest ona stale uzupełniana informacjami o kierunku i roz­miarach tych przemian; wreszcie — jak zwracano już uwagę na pierwszej w Polsce konferencji poświęconej prognozowaniu w kulturze: „Życie społeczne wymaga przewidywania przemian podmiotowych, stosunków między ludźmi. Dlatego za tak pilną uznajemy potrzebę zaangażowa­nia nauk humanistycznych w proces przewidywania, bez którego potrzeba społeczna w tym względzie bę­dzie zaspokajana przez ekstensję technologii, to zna­czy rozumienie rozwoju z punktu widzenia «przedmio- tów» będzie rozciągnięte na «podmioty» i nauczymy się nimi manipulować jak «przedmiotami».

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)