<

TREŚCI KULTUROWE

W każdym razie problemy międzynarodowej pozy­cji naszej twórczości artystycznej muszą być stale w polu widzenia polityki kulturalnej, która w sposób możliwie najbardziej elastyczny powinna podejmować nowe inicjatywy mające na celu zapewnienie naszej twórczości możliwie najlepszych warunków udziału we współzawodnictwie .światowym.Zagadnieniem nadrzędnym jest oczywiście sprawa treści wypełniających twórczość i działalność instytu­cji kulturalnych.Nie wydaje się możliwe jednak zadowalające przed* stawienie tego zagadnienia w ramach naszych tez — ze względu na jego złożoność, wieloaspektowość.Warto jedynie podkreślić, że dostrzegamy dwa zasad­nicze źródła inspiracji kulturalnej. Jednym z nich są zadania ogólnospołeczne, związane z opanowywaniem świata przyrody oraz dążeniem do samosterowania własnym rozwojem; drugim zaś — tradycja.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)