<

TWÓRCZOŚĆ KULTURALNA

Stąd niezbędność znacznego zwiększenia liczby, a prze­de wszystkim podniesienia poziomu przygotowania pra­cowników kulturalnych i organizatorów życia kultural­nego. Przeciętne wykształcenie pracowników tych na szcze­blu powiatowym nie osiąga poziomu średniego — a przecież wobec nadmiaru absolwentów szkół wyższych w dziedzinie humanistyki, których nie wchłania szkol­nictwo, istnieje możliwość istotnej poprawy poziomu wykształcenia pracowników kultury.Dotychczasowe uwagi ograniczyliśmy w zasadzie do problemów upowszechniania kultury i szeroko rozu­mianego uczestnictwa w kulturze.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)