<

UJĘCIE SKUTKÓW

Ujęcie skutków projektowanych dzia­łań we wszystkich głównych obszarach funkcjonowania organizacji gospodarczej, opartych na jej systemowych celach, ułatwia porozumienie się na etapie akceptacji przez nadrzędny organ: planowania. Takie ujęcie po­zwala’ także na bezpośrednie ustalenie skuteczności pro­jektowanych do realizacji działań.W strukturze planowania długookresowego może jednocześnie występować wiele ciągów czynności słu­żących rozwiązywaniu poszczególnych problemów strategicznych i przygotowywaniu projektów decyzji. Oczy- wiście, prace nad poszczególnymi decyzjami.mają róż­ny stopień zaawansowania, znajdują się,w różnych fazach.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)