<

UPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW

Upowszechnie­nie rezultatów prognozowania zapewni ogółowi społe­czeństwa podstawowe informacje w tym zakresie, umo­żliwi mu rzeczowe (a nie tylko woluntarystyczne) wy­powiadanie się w sprawie zakładanych kierunków roz­woju kraju, jego gospodarki, kultury — wyborów, ja-‚ kie w związku z tym muszą być dokonywane. Sądzi­my, że taka jasność stawianych celów i ogólnospołecz­na świadomość współuczestnictwa w określaniu tych celów mogą znacznie zwiększyć poczucie odpowiedzial­ności za ich realizację.Dalej zaś prognostyka, gdy jej osiągnięcia zostaną szeroko upowszechnione, przyczyni się — jak sądzi­my — do oceniania przez ogół obywateli dziś podej­mowanych decyzji z punktu widzenia ich dalekosięż­nych konsekwencji.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)