<

W FAZIE SFORMUŁOWANIA

W fazie sformułowania problemu zaakcentowa- nofpotrzebę określenia .istoty,! głównego^celu podjęcia problemu oraz jego [współrzędnych, czasowych i prze­strzennych. Faza prcygotowywania propozycji  rozwią- zania problemu jest, w, literaturze bogato Reprezento­wana. Różnorodne czynności, nietody i techniki rozwią- zywania^raz wyboru,wariantów.opisane, są w. norma­tywnych- i empirycznych ujęciach teorii podejmowania decyzji .Poświęcenie tej fazie więcej’uwagi wydaje się więc zbędne. Ostatnia z kolei faza sformułowania projektu decyzji zawiera aspekty sygnalizowane w fazie pierwszej, przy’czym dotyczą one projektowanych do realizacji działań.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)