<

W KAPITALISTYCZNYCH KORPORACJACH

W korporacjach kapitalistycznych zasadnicze (strategiczne) decyzje są ^podejmowane przez ich kie­rownictwo. -W socjalistycznych organizacjach gospodar­czych decyzje te, chociaż są przygotowywane w ramach tych organizacji, podlegają rozpatrzeniu i akceptacji . przez nadrzędne organy zarządzania. Wprowadza to do procesu planowania nowe elementy, nie występujące w praktyce korporacji kapitalistycznych. Jedynie skła­dowe jednostki organizacyjne korporacji kapitalistycz­nej znajdują się w podobnej ^ sytuacji. Pozbawienie ich prawa podejmowania decyzji wynika jednak z podpo­rządkowania działalności poszczególnych przedsię­biorstw interesom całości korporacji, a nie społecznym interesom całego kraju, jak ma to miejsce w przypadku wielkich organizacji gospodarczych w krajach socja­listycznych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)