<

W ODNIESIENIU DO INNYCH ZJAWISK

Jednak w odniesieniu do innych zjawisk — w tym ?e sfery kultury — również można i warto podejmować próby określania prawdopodobieństwa pewnych prze­mian i ich uwarunkowań. Nie przesądzając, czym może i powinna być współ­czesna futurologia, warto zwrócić uwagę na donio­słość prognoz — opartych na dorobku współczesnych nauk społecznych i konstruowanych przy przestrzega­niu rygorów dociekań naukowych — w takich dziedzi­nach, jak: przemiany kulturowe, uwarstwienie społecz­ne, przemiany polityczne. Prognozy bowiem mogą być niezmiernie cennym instrumentem rozwoju zarówno ogólnospołecznej samoświadomości, jak też świadomości ludzi i grup podejmujących decyzje^ o doniosłości ogól­nonarodowej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)