<

W ODNIESIENIU DO PRZESZŁOŚCI

W odniesieniu do przeszłoś­ci — wysoki poziom świadomości społecznej oznacza możność trafnego wyboru wątków z tradycji narodo­wej, umiejętność wykorzystania „żywej historii” (we­dług terminologii N. Assorodobraj) dla kształtowania rozwoju kulturalnego (także politycznego i ekonomicz­nego) w sposób zgodny z interesem narodowym. A wreszcie świadomość narodowa powinna dotyczyć też przyszłości — rozeznania jej możliwych i pożądanych wariantów. Problem ten chcemy tu szerzej omówić — gdyż jest on może mniej znany niż poprzednie.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)