<

W POLSKIEJ LITERATURZE

Również w polskiej literaturze socjologicznej (w polskiej stosunkowo częściej niż w wielu innych) rozważania z tego zakresu pojawiały się niejednokrotnie. Świadomi jesteśmy odmienności roli takich rozważań w okresie, gdy zamiarem środo­wiska naukowego było wywalczenie zrozumienia przez polityków i działaczy społecznych potrzeby i korzyści oparcia polityki społecznej czy kulturalnej na teore­tycznej i empirycznej analizie rzeczywistości społecz­nej — i dziś, kiedy zrozumienie takiego stanowiska znajduje wyraz w uchwałach i decyzjach czynników kierujących polityką kraju i najwyższych władz pań­stwowych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)