<

W PROCESIE PLANOWANIA

Przygotowywane w procesie planowania długo­okresowego decyzje powinny być uzasadniane w ramach wymienionych poprzednio obszarów. W praktyce, rea­lizacja większości podejmowanych decyzji wywołuje bezpośrednie i pośrednie zmiany w podstawowych ob­szarach funkcjonowania. Na przykład, głównym celem decyzji może być poprawa zaspokojenia,potrzeb w usta­lonej dla danej organizacji dziedzinie. Realizacja tej de­cyzji może, jednak wywoływać określone skutki w za­kresie ekonomiczności funkcjonowania, poziomu humanizacji pracy itd.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)