<

W PRZYJĘTYM ROZUMIENIU

W przyjętym tutaj rozumieniu, ocena sprawności funkcjonowania organizacji . gospodarczej obejmuje wszystkie czynności wykonywane w procesie zarządza-‚ nia, w wyniku których organ’ zarządzania tą organiza­cją uzyskuje lub powinien uzyskiwać rozpoznanie sta­nu realizacji celów poszczególnych jednostek składo­wych i całości organizacji, zarówno w ujęciu ex post jak i ex ante.Oceny dokonywane ex post służą ustalaniu stop­nia rzeczywistej realizacji celów organizacji oraz przy­czyn ewentualnych zjawisk dysfunkcyjnych i ich współ­rzędnych czasowych i przestrzennych. Orientują one organ zarządzania o mocnych i słabych stronach orga­nizacji gospodarczej w minionym okresie, dostarczając informacji pozwalających z jednej strony na elimino­wanie stwierdzonych zjawisk, dysfunkcyjnych, z dru­giej -— na lepsze wykorzystanie istniejących możliwości.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)