<

W PRZYPADKU BRAKU EKSPERTYZ

Niesłuszne może być w związku z tym opieranie się na orzeczeniu tylko jednego eksperta — słuszniejsze by­łoby zaproszenie do współpracy ekspertów reprezentu­jących różne specjalności i oparcie się na orzeczeniu będącym wyrazem ich uzgodnionego stanowiska. Nieraz zresztą uzgodnienie takie nie jest możliwe — nawet wtedy jednak „decydent” (ten, kto jest uprawniony do podejmowania decyzji i na kim spoczywa obowiązek podejmowania ich) ma — dzięki materiałom przygoto­wanym przez eksperta — wyraźniej sprecyzowane kry­teria, które powinien brać pod uwagę, niż w przypadku braku ekspertyz.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)