<

WARUNKI DZIAŁALNOŚCI EKSPERTALNEJ

A wreszcie ekspert, choć może ustępować decyden­towi stopniem szczegółowości wiedzy o danym syste­mie, powinien górować nad nim zakresem znajomości różnych analogicznych systemów. Daje mu to możli­wości porównań, wyciągania wniosków z zaobserwo­wanych analogii (co nie musi sprowadzać się do roli Parkinsonowej „pszczoły”).Rozważając rolę eksperta, postulując rozszerzenie udziału ekspertów w rozwiązywaniu problemów, jakie występują przy sterowaniu działalnością różnych orga­nizacji — w tym instytucji kulturalnych — i na różnych szczeblach, skłonni bywamy niekiedy do swe­go rodzaju woluntaryzmu.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)