<

WARUNKI KONIECZNE

Rzeczywiście, warunkiem funkcjonowania ekspertów jest gotowość decydentów do korzystania z konsultacji — stąd celowość propago­wania przydatności ekspertów. Gotowość ta stanowi jednak warunek konieczny, ale bynajmniej nie wy­starczający. Istnieją bowiem jeszcze co najmniej dwa dalsze wa­runki konieczne faktycznego, efektywnego włączania ekspertów w rozwiązywanie zagadnień, które wyma­gają naukowej konsultacji — oba zresztą dotyczą problemu przepływu informacji, a mianowicie: otwar­tość systemu na dopływ tego rodzaju informacji, jakich niezbędnych informacji wyjściowych.Użytek z konsultacji eksperta nie zależy więc tylko źródłem jest ekspert, oraz dostęp samego eksperta do od dobrej woli decydenta.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)