<

WIELKA ROLA ORGANIZACJI

Rola wielkich organizacji gospodarczych w procesie planowania centralnego. wynika więc z funkcji, jakie, pełnią ich plany w tym procesie. Z jed­nej strony przedstawiają one plan działalności we­wnątrz tej organizacji i koordynowanej przez nią bran­ży, z drugiej natomiast — stanowią źródło informacji planistycznej, niezbędnej do sporządzenia ostatecznej wersji kompleksowego planu dla całej gospodarki naro­dowej, w ramach którego poszczególne projekty planów odcinkowych są koordynowane i podporządkowane ce­lom ogólnospołecznym.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)