<

WŚRÓD DECYZJI

Dla przykładu moż­na chyba przyjąć, że wśród decyzji strategicznych, przy­gotowywanych w planowaniu długookresowym,, znajdą się: budowa nowych zakładów, zmiany technologii pro­dukcji, uruchomienie nowych wyrobów lub usług, kom­puteryzacja systemu zarządzania, podjęcie niektórych badań, budowa ośrodków wczasowych, szkół przyzakła­dowych, ośrodków doskonalenia kadr itp.  Opracowywane w. planowaniu długookresowym decyzje mogą dotyczyć różnorodnych aspektów funk­cjonowania organizacji.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)