<

WYBORY ORYGINALNOŚCI

Oba te źródła wiążą się z dokonywaniem wielu wyborów: wy­borów oryginalności własnych rozwiązań — z jednej strony, wyborów tradycji — z drugiej.W okresie do roku 1980 zadaniem polityki kultural­nej powinno być przynajmniej: wypracowanie atrakcyjnej, dalekosiężnej koncep­cji rozwoju kultury społeczeństwa socjalistycznego — proponującej oryginalną, wykorzystującą możliwości stwarzane przez ustrój społeczno-ekonomiczny, wersję wysokiej jakości życia w dobie rewolucji naukowo- -technicznej;    zapewnienie aprobaty i prestiżu społecznego tej koncepcji. Koncepcja taka musi zaspokajać ambicje narodowe i   potrzeby osobiste społeczeństwa, w którym właśnie po roku 1980 będą dominować liczbowo ludzie o co naj­mniej średnim wykształceniu. W upowszechnianiu tej koncepcji zasadnicza rola przypaść musi szkole.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)