<

WYCHOWANIE KULTURALNE

Dom kultury kiepsko umeblowany, dys­ponujący jedynie szachami jako wyposażeniem — nie przyciągnie niemal nikogo, jest całkowitym nieporozu­mieniem. Wychowanie to powinno być jednym z doniosłych zadań szkoły, która zresztą coraz bardziej będzie mu­siała zapewniać przede wszystkim ogólne wykształce­nie na odpowiednim poziomie, w malejącym zaś stop­niu specjalizację zawodową. W szkolnictwie podsta­wowym i średnim konieczne jest rozszerzenie zakresu wychowania estetycznego, wyrabianie zainteresowań muzyką, teatrem, plastyką, także jednak położenie większego nacisku na wartości etyczne, wzory stosun­ków międzyludzkich.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)