<

WYPOWIEDZI DYREKTORÓW

Wypowiedzi dyrek torów wielkich organizacji gospodarczych uczestniczą cych w szkoleniu oraz ich . prace pisemne o . sytuacji w  planowaniu wieloletnim potwierdziły wyniki poprzednich badań. Ponadto dostarczyły one materiału do  stwierdzenia, że problem niedorozwoju planowania ma również swoje korzenie w samych zjednoczeniach. War-to tu zwłaszcza podkreślić, że „obok niedorozwoju systemów informacji i braku właściwej koordynacji działalności rozwojowej, rzuca się w oczy zawężanie procesów planowania strategicznego (długookresowego —  H. S.), do niektórych tylko obszarów wymagających de-cyzji strategicznych, wreszcie — niestety —- brak właSciwego*zrozumienia istoty i celu planowania strategicz­nego wśród części kierowniczej kadry zjednoczeń

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)