<

WYRÓŻNIONE RODZAJE

Wyróżnione przez R. F. Vańcila rodzaje planowa-, nia, i sposób icłuujęcia’ nawiązują; bezpośrednio do struktury organizacyjnej wielkich . korporacji kapita­listycznych. J est’ to próba systematycznego. opisu tych czynności, które w praktyce planowania korporacji wy­stępują mniej lub, bardziej wyraźnie. Opis nie ogranicza się tylko do wyjaśnienia treści poszczególnych rodzajów, .planowania.- Zawiera ons również dokładną ‚charakte­rystykę przebiegu procesu planowania oraz zależności występujących .w praktyce pomiędzy poszczególnymi jego rodzajami.Znaczenió planowania długookresowego w’kapi­talistycznych organizacjach gospodarczych podkreśla, również wielu innych autorów. P. F. Drucker stwierdza, że istniejące w praktyce decyzje nie są izolowane, do­tyczą produktów, rynków czy ludzi, ,a każda poważna, powiązana z ryzykiem’decyzja pociąga za sobą skutki przenikające całą organizację.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)