<

WZROST ZDOLNOŚCI

Wspomniany wzrost zdolności prospektywnego my­ślenia następuje jednak — jak dotąd — w sposób całkowicie spontaniczny, a więc nie zawsze w pełni za­dowalający. Sądzimy, że uznanie doniosłości wyobraź­ni przyszłościowej powinno skłonić do podjęcia syste­matycznego jej rozwijania. Z jednej strony mogłoby to się odbywać — i istotnie odbywa się — na różnego rodzaju seminariach, kursach, dyskusjach ludzi róż­nych zawodów — gdy elementy prognostyki włącza­nesą do programów lub stanowią centralny problem takich spotkań. Chcielibyśmy jednak podkreślić tu po­trzebę drugiego kierunku kształcenia wyobraźni przy­szłościowej — dziś nie istniejącego: uczynienia z roze­znania alternatyw rozwoju elementu wiedzy obywatel­skiej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)