<

Z DAWNEGO ZAKRESU NAUK

Z dawnego zakresu „nauk humanistycznych wyodrębniła się stopniowo grupa dyscyplin pretendu­jących do miana „nauki” (w sensie „science”), zwana „naukami społecznymi”. Dyscypliny te cechuje ten­dencja do coraz większego uściślania pojęć i metod ba­dawczych, do ilościowego ujmowania wykrywanych prawidłowości, do systematyzowania twierdzeń w spo­sób analogiczny do stosowanego w naukach fizycznych. Tego rodzaju tendencje w naukach społecznych pro­wadzą w konsekwencji do stałego wzrostu przydat­ności ich osiągnięć dla praktyki społecznej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)