<

ZADANIE PRASY

Prasa: jej zadaniem jest zapewnienie społeczeństwu tego znamienia „nowoczesności”, jaki stanowi szeroka i pogłębiona informacja. Nakłady prasy (i codziennej, i tygodniowej) powinny w pełni zaspokajać zapotrze­bowanie na poszczególne pisma; liczyć się trzeba przy tym z faktem, iż zapotrzebowanie to będzie ro’sło znacz­nie szybciej niż liczba ludności — a to w związku ze wzrostem poziomu wykształcenia. Szczegółowe wyliczenie wskaźników (i prognozy wzrostu) należałoby oprzeć na odpowiednich bada­niach — obecny przeciętny nakład jednorazowy gazet .wynoszący w 1970 roku 210 na 1000 ludności powinien wzrosnąć ponad dwukrotnie (do obecnego poziomu NRD równego 445).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)