<

ZAINTERESOWANIE I ZDOLNOŚĆ

Tego rodzaju zainteresowanie i zdolność perspekty­wicznego widzenia problemów społecznych trzeba jed­nak — przy tym, jak wskazują na to różne studia,i   można — kształtować. Z przeprowadzonych badań wy­nika, iż wbrew temu, co sądzi się zazwyczaj, wyobraź­nia w odniesieniu do przyszłości zwiększa się często wraz z wiekiem. Piszącego te słowa skłoniło to nawet kiedyś do sformułowania spostrzeżenia, że gdy przy­szłość należy, przede wszystkim, do ludzi młodych, to badania przyszłości, zainteresowania przyszłością są głównie domeną ludzi starszych. Wyobraźnia przy­szłości wzrasta oczywiście nie tylko wraz z wiekiem, także wraz ze wzrostem wykształcenia, a przede wszyst­kim może — ze wzrostem zakresu zagadnień, które roz­strzygać musi dana jednostka ze względu na swe role społeczne, funkcje zawodowe.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)