<

ZAKUP LICZNYCH KSIĄŻEK

W okre­sie, gdy np. zakup licznych książek i czasopism był możliwy tylko dzięki uprzejmości znajomego księgarza lub kioskarki, wiele zagadnień przedstawiało się znacz­nie prościej i w istocie znacznie łatwiejsza była sytua­cja instytucji zajmujących się problemami kultury. W sytuacji lepszego zaopatrzenia i konkurencyjności przejścia od „rynku producenta” do „rynku konsumen­ta” (gdyby posłużyć się określeniami ekonomicznymi), a także wobec rosnącej konkurencyjności pomiędzy sferą kultury a innymi dziedzinami — sprawy niepo­miernie się komplikują. Nie wolno przecież dopuścić do sytuacji, że zwięk­szy się nakłady czasopism i książek, rozbuduje insty­tucje kultury, ale nie będzie dostatecznego popytu na tę zwiększoną podaż dóbr i usług kulturalnych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)