<

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW

Zastosowanie komputerów nie tylko zresztą pozwo­liło na podejmowanie wspomnianych, niezmiernie skomplikowanych analiz wyników badań prowadzo­nych dawniej już stosowanymi technikami, lecz także pociąga za sobą wprowadzanie technik nowych — ta­kich jak np. symulacja (komputerowa), badania ope­racyjne.W jakim więc zakresie możliwe jest wykorzystanie dorobku badawczego nauk społecznych, takich np. jak socjologia?Badania naukowe mogą służyć przede wszystkim do uzyskania diagnozy dotyczącej różnych zjawisk spo­łecznych. Trafna diagnoza — a taką nie zawsze można zapewnić, choćby i największe były intuicja oraz do­świadczenie działacza — jest czymś niezmiernie cen­nym np. wtedy, kiedy idzie o wykrycie przyczyn, źró­deł pewnych stanów „chorobowych”, zjawisk z zakre­su patologii społecznej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)