<

ZBLIŻONE ROZUMIENIE

Zbliżone do R. N. Anthony’ego rozumienie plano­wania długookresowego w korporacji przedstawia G. A. Steiner. Autor ten używa terminu planowanie strate­giczne, natomiast terminem planowanie długookresowe nazywa ogół czynności określanych przez R: F. Van- cila jako programowanie.Większość autorów wyraźnie podkreśla, że pla­nowanie długookresowe w wielkiej organizacji gospo­darczej dotyczy przygotowywania i podejmowania de­cyzji szczególnie ważnych dla całości organizacji. „Plan jest tym bardziej strategiczny, im jego skutki są bar­dziej odległe, trudniejsze do odwrócenia” — stwierdza R. L. Ackoff. Warto tu jeszcze zwrócić uwagę ha dwa istotne elementy, występujące najczęściej w definicjach pla­nowania długookresowego w,wielkich kapitalistycznych organizacjach gospodarczych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)