<

ZDECYDOWANE POLEPSZENIE

Sytuację w tym zakresie zdecydowanie polepszyło powołanie w połowie 1974 r. Instytutu Kultury — placówki MKiS), jak i interdyscyplinarnych badań „podstawo­wych”, które powinny być prowadzone przez odpo­wiedni instytut PAN (np. Instytut Badań Kultury Współczesnej) — i dla celów teoretycznych (m. in. jako podstawa badań placówek resortowych), i potrzeb ogól­nej perspektywicznej polityki kulturalnej o zakresie obejmującym kompetencje wielu resortów. Sformułowaliśmy poprzednio (rozdział „O ogólnych tendencjach przemian kulturowych”) tezę o spodzie­wanym w przyszłości przejściu do „fazy kulturalnej” rozwoju naszego kraju. Z tą optymistyczną perspektywą kontrastują poważ­ne zadania najbliższego okresu. Przechodzimy bowiem obecnie i będziemy przechodzić jeszcze szybciej od sy­tuacji deficytów, niedostatku, do sytuacji znacznie zwiększonych możliwości zaspokajania popytu.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)