<

ZE WZROSTEM LICZEBNYM

Jednocześnie ze wzrostem liczebnym wzrasta też stopień komplikacji powiązań w ramach poszczególnych ^rup społecznych i pomiędzy nimi; analiza takich po­wiązań — niezbędna dla skutecznego kierowania dzia­łalnością tych grup — stanowi problem, którego nie można zgłębić bez systematycznych studiów opierając się, na przykład, jedynie na intuicji czy osobistych, silą rzeczy ograniczonych czasowo i przestrzennie, doświadczeniach działaczy społecznych; jedynie obiektywne, sprawdzalne i — w miarę możliwości — wymierne cha­rakterystyki zjawisk społecznych zapewnić mogą rze­czowy opis tak skomplikowanych układów i mechaniz­mów.Określenie „działacz społeczny’’ rozumiemy w tym kon­tekście bardzo szeroko — obejmując nim zarówno działaczy politycznych, jak i działaczy na polu gospodarczym, działa­czy organizacji społecznych i kulturalnych itp.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)