<

ZWRÓCENIE UWAGI

W krajach gospodarki plano­wej prognozowanie wspierać bowiem może i powinno system planowania. Inaczej mówiąc, uwaga kierowana jest przede wszystkim na pożytki płynące z prognozo­wania dla procesu podejmowania decyzji.Chcielibyśmy jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na inny — jak sądzimy, nie mniej ważny — aspekt roz­woju prognozowania. Można by go umownie określić: prognozowanie a szerokie masy społeczne (gdy poprzed­ni wypadałoby opatrzyć hasłem: prognozowanie a de­cydenci). Prognozowanie odegrać bowiem może bardzo istotną rolę w przemianach kulturowych, w rozwoju so­cjalistycznych stosunków społecznych, w szczególności zaś w postępach socjalistycznego współuczestnictwa w rozwoju kraju, demokratyzacji procesu podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania.’

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)